FORGOT YOUR DETAILS?

DIŞ KAYNAKLI HİZMETLER

Son ekonomik gelişmelerin etkisiyle, firmalar maliyet düşürme ve verimlilik artırma konularındaki arayışlarına hız vermektedirler. Firmalar kendi faaliyet alanlarında yapabileceklerinin en iyisini yaparken, ana faaliyeti dışında kalan alanlarda o işin uzmanı profesyonel firmalarla çalışmaya yönlenmektedirler. Bilişim sektörü dinamik yapısı nedeniyle dış kaynak yönetiminin sıklıkla ve başarıyla uygulandığı bir sektör olarak görünmektedir. Kurumlar operasyonlarını daha iyi yürütebilmeleri için yazılım, donanım, iletişim altyapısı, güvenlik gibi alanlarda kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Ancak, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmeleri, bu konularda uzman personeli sürekli kendi yapılarında barındırarak en verimli süreçleri uygulamaları, bir teknoloji firmasına göre çok daha zor, pahalı ve risklidir. Böylece, hem son teknoloji, uzman personel ve optimize süreçlerin getirdiği maliyet avantajını etkin bir şekilde yaşamak, hem de kendi risklerini hizmet aldığı firmaya delege etmek amacıyla dış kaynak kullanımını seçmektedirler.

Dış kaynak yönetiminin seçilmesiyle, kurumların kendi BT ekipleri, günlük problem ve operasyonların yükünden kurtularak, kurumun ana işine odaklı fikirler geliştirebilmektedirler. Böylelikle BT, bir maliyet merkezi olmaktan çıkıp, kurum için yeni iş fikirlerinin ve iş yapış şekillerinin yaratıldığı, iş birimlerini ardından sürükleyen bir birim haline dönüşmektedir.

ITC’nin sunduğu dış kaynak kullanım hizmetlerinde, yetkin insan kaynağı ile müşteri odaklılık kavramları ana kriterdir. Firmalar, dış kaynak kullanımına yöneldiklerinde, kendi ürün ve hizmet kalitelerini artırıcı, kendi müşterilerinin isteklerini ön plana alan iş stratejileri oluşturabilmekte ve hedefler koyabilmektedir. ITC, müşterilerinin iş stratejilerine destek vermek, şirket içi ve dışı bölümlerle eşgüdümlü çalışmak için aşağıdaki hizmet modellerini oluşturmuştur.

• Dış kaynak kullanım stratejilerinin müşteri stratejileri doğrultusunda belirlenmesi, bütçelendirilmesi, iş planlarının hazırlanması,
• Uygulamaların yönetilmesi,
• Dış kaynak kullanım hizmetlerinin sağlanması,
• Teknik altyapının yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması.

Dış kaynak kullanım modelinde müşterilerindeki süreçler tanımlanmakta, iş akışları belirlenmekte, dokümante edilerek bunlarla ilgili hizmet seviyeleri tanımlanmaktadır. Elde edilen performans takip edilerek, önceden tanımlanan hizmet seviyelerine uygunluk ölçülerek ilgili raporlar hazırlanmakta ve bu raporlar doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

TOP