FORGOT YOUR DETAILS?

GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİMİZ

Günümüz iş dünyasını iletişim teknolojileri ve dolayısıyla internet şekillendirmektedir. Gelişmiş ekonomilerdeki kompleks iş yaşantısını ve süreçlerini kolaylaştıran internet, ne yazık ki “hacker”ları, siber saldırıları ve virüs tehditleri gibi bilgi ve erişim güvenliğine yönelik tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bu ortamda kurumsal bilgilerin korunması ve gizliliğinin sağlanması ise kurumlar açsından ciddi bir önem taşımaktadır.

İTC’nin güvenlik konusundaki bakış açısında erişimde sağlanan güvenlik kadar sistemdeki bilgilerin doğru ortamlarda saklanması/arşivlemesi ve yönetimi ile oluşturulacak çözümler de bilgi güvenliği için önem arzetmektedir. Bu nedenle e-posta, dosya arşivleme çözümleri ile arşiv ve doküman yönetimi konusundaki çözümler de “Güvenlik” başlığı altında yer almaktadır.

Önceden alınmamış bir önlem nedeniyle karşılaşılabilecek güvenlik tehdidi sebebiyle müşteri, iş ortağı ve hissedarlar karşısında güven kaybına uğramak; stratejik bilgileri kaybetmek; kurumsal imajın zedelenmesi söz konusu olabilir. İşte tüm bu olası sorunlardan korunmak ve geleceğe güvenle hazırlanmak için bilgi ve erişim güvenliğine yönelik altyapı ve politikaları bugünden oluşturmak son derece önemlidir.

ITC, bu kapsamda ;

• Next Generation Firewall (Firewall)
• SSL Vpn,
• Atak Engelleme Sistemi (IPS)
• Son Kullanıcı Güvenliği
• Bilgi Sızıntısını Önleme (DLP)
• Ağ Erişim Kontrolü (NAC)
• Web Security Gateway
• Mail Security Gateway
• Veri Şifreleme
• Web Application Firewall
• Database Firewall
• Log Managament & Korelasyon
• Network Anamoly Detection
• Wireless Security
• Uygulama Hızlandırıcı & Load Balancer
• File & E-mail Arşivleme
• Digital İmza

çözümleri sunmaktadır.

TOP